AĞ YÖNETİMİ ve OTOMASYONU

Büyük kurumsal ağlarda yönetim, sürekli olarak takip, yapılandırma değişikliklerinin takip edilmesi, çok fazla sayıda üreticiye ait cihazların kullanımı, günlük olarak yapılan 2.-3. katmanlarda operasyonlar ve bunun gibi birçok operasyon bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ağ Yönetimi ve Otomasyonu kurumların ağ operasyonlarını kolay, hızlı şekilde yapmalarını sağlarken aynı zamanda merkezi yönetim, rol bazlı yetkilendirme, iş akışı , raporlama gibi mekanizmaları da kazandırır.

Öne çıkan özellikler:

 • Önde gelen tüm ağ ve ağ güvenlik üreticileriyle çalışması
 • Sanal bir ağ yapısı oluşturarak hem bağlantıları hem de bağlantılar üzerindeki kuralları gösterebilmesi
 • İzlediği cihazlardaki konfigürasyon hatalarını veya güvenlik açıklarını fark edebilmesi
 • Güvenlik sistemlerinde performans optimizasyonu yapabilmesi
 • İzlediği sistemlerdeki kullanım ve doluluk oranlarını takip edebilmesi
 • Geriye dönük ağ yapısını raporlayabilmesi
 • İleriye dönük ağ yapısını simüle edebilmesi
 • Merkezi yönetim, kayıt ve raporlama
Çalıştığımız üreticiler

Ağ Yönetimi ve Otomasyonu sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KONFİGÜRASYON YEDEKLEME ve YÖNETİMİ

Kurumsal IT yedekleme çözümleri  ağ, güvenlik, veri depolama sistemleri gibi alt yapı elemanlarına ait yapılandırma yedekleri konusunda etkisizdir. İş sürekliliği ve 27001 gibi uyumluluk süreçleri için ağ, güvenlik, veri depolama sistemleri yapılandırma yedeklerinin alınması, gerektiğinde geri dönülmesi vazgeçilemez bir gerekliliktir. Yapılandırma yedeklerinin merkezi, yönetilebilir ve raporlanabilir sistemler ile alınması, kurum ve kuruluşlar için hayati öneme sahiptir.

Öne çıkan özellikler:

 • Ağ ve güvenlik cihazlarının ve veri depolama sistemlerinin yapılandırmalarını merkezi ve otomatik olarak yedekler ve şifrelenmiş olarak saklar.
 • Yedeklemelerin izlenmesi, raporlanmasını ve alarmlar üreterek merkezi takibinin yapılmasını sağlar.
 • Yapılandırma yedeklerini planlanmış zaman aralıklarında otomatik olarak alır ve şifreli olarak saklar.
 • Felaket anında alınmış yedeklerden saniyeler içinde geri yükleme yapılmasına imkan sağlar.
 • Birden fazla cihaza eş zamanlı olarak, etkin ve hızlı yapılandırma ayarlarının yapılmasına olanak sağlar.
 • Farklı zamanlarda yapılmış yapılandırma ayarları arasında karşılaştırma özelliği ile değişim yönetimi sağlar.
 • Farklı birimlerin, farklı cihazları bağımsız olarak yedeklenir ve bağımsız olarak yönetilebilir.
 • Otomatik cihaz keşfetme özelliği ile ağa bağlı cihazları sürekli takip ederek raporlar.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi standartlarının gereği olan uyumluluk kontrollerini gerçekleştirir. Kurum güvenlik politikalarına aykırı şifre ya da yapılandırmalarda ve mevcut yapılandırmalarda bir değişim durumunda alarm üretir. Üretilen alarmlar istenirse
 • E-Posta ile istenirse SIEM vb. güvenlik izleme ve takip sistemlerine entegre edilerek takibi sağlanır.
 • Ağ ve Güvenlik cihazları için envanter yönetimi sağlar.
 • Cihazlardan istenilen komut çıktılarının ayrıca yedeklenmesini sağlar.
Çalıştığımız üreticiler

Konfigürasyon Yedekleme ve Yönetimi sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ZAFİYET ÖNCELİKLENDİRME ve RİSK YÖNETİMİ

Ağ üzerinde tehditlerin her geçen gün daha fazla gelişmesi ile güvenlik yönetimi geçmişe oranla çok daha zor ve karmaşık bir hale gelmiştir.  Ağ sistemleri üzerinde düzenli zafiyet taramaları ve risk analizleri ile tehditlere karşı sürekli hazır olmak, bilginin her geçen gün daha değerli hale geldiği günümüz dünya koşullarında, artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Yerel ve geniş alan ağına bağlı aktif ağ cihazlarını kullanarak ağı sanal olarak modelleyebilen, topolojisini çıkaran ve bu topolojiye bağlı olan kritik sistemlerdeki zafiyetleri tespit ederek saldırı simülasyonları yapan ve ortaya çıkan tehditleri önceliklendirebilen risk analiz sistemleridir.

Öne çıkan özellikler:

 • Riskleri ve kesintileri azaltmak için güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve bu açıkların kapatılması
 • Üretkenliğin artırılması ve yönetim maliyetlerinin düşürülmesi.
 • Güvenlik duvarları ve ağ̆ bileşenlerinde değişiklik kontrolü yapılarak, yönetim için harcanan zamanın azaltılması ile kısıtlı kaynakların daha verimli kullanılması.
 • Güvenlik standartlarına ve regülasyonlarına uygunluğun belgelenmesi ve raporlanması.
 • Güvenlik duvarları kural analizlerinin hızlı bir şekilde yapılması.
 • Güvenlik duvarı kural analizleri ile yanlış̧ yapılandırmaların ve erişim ihlallerinin raporlanması ve önerilen değişiklikler ile performans artışı.
 • Güvenlik duvarları üzerinde acil ilgilenilmesi gereken güvenlik açıklarının nokta atışı tespit edilmesi.
 • Ağ üzerinde kesintilere yol açmadan oluşturulan sanal ağ topolojisi ile bağlantı sorunlarına dakikalar seviyesinde cevap verilmesi.
 • Sanal Ağ topolojisini kullanarak güvenli ve standartlara uygun yapılandırılmaların yapılması.
 • Yerel ve geniş ağ üzerinde bir noktadan diğerine erişim problemlerinde, hangi ağ̆ cihazı ve üzerindeki kuralı tarafından erişimin engellendiğinin hızlı tespit edilmesi ve erişimin açılması için kural değişikliği önerilerinin yapılması.
 • Değişim yönetimi ve iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi ile ağ üzerinde değişiklik isteklerini, değişiklik öncesi ve sonrası seklinde değerlendirilmesi ve tüm güvenlik duvarı sistemlerinin merkezi olarak denetlenmesi ile risk değerlendirmesi.
 • Ağ modellemesi, kesintisiz zafiyet tespiti, risk analizi ve saldırı simülasyonları ile güvenlik risklerinin önceliklendirilmesi ve ortadan kaldırılmasını için aksiyon planlaması
 • Ağ ile ilgili önemli zafiyetlerin, tehdit istihbarat servisleri ile kontrol edilmesi ve güncel tehditler ile bu tehdit bilgilerinin eşleştirilmesi ile risklerin önceliklendirilmesi.
Çalıştığımız üreticiler

Zafiyet Önceliklendirme ve Risk Yönetimi sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

GÜVENLİK OLAYLARI TAKİBİ ve YÖNETİMİ (SIEM)

Günümüzde ağ tabanlı tehditler kurumsal güvenlik önlemlerini aşabilmek ve kurum kaynaklarını ve bilgileri ele geçirebilmek için sofistike ve karmaşık sistemler haline gelmiştir. Bu tehditler gün geçtikçe daha gelişkin hale gelmekte ve önceki hallerine göre zor tespit edilebilir hale gelmektedir.

Genellikle geleneksel imza tabanlı güvenlik sistemleri tarafından tanımlanamayan zararlı aktiviteler “Sıfırıncı Gün Zararlıları” olarak adlandırılmaktadır. Bu tip tehditlerin tespit edilmesi ve durdurulması için, Gelişmiş Zararlı (APT) Engelleme Sistemleri kullanılması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Gelişmiş Zararlı (APT) Engelleme sistemleri için öne çıkan ve dikkat edilmesi gereken konular:

 • Zararlı yakalama başarısı
 • Birden çok analiz yöntemi kullanımı
 • Zararlı yazılımların korunma yöntemlerine karşı önlemlere sahip olması
 • Hız ve Performans
 • Birden çok platform ile entegre olması
 • Esnek konumlandırma seçenekleri
 • Raporlama ve görünürlük
 • 3. parti entegrasyonlar
Çalıştığımız üreticiler

Güvenlik Olayları Takibi ve Yönetimi (SIEM) sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.