ANTİ-VİRÜS ve ANTİ-MALWARE

İstemci ve Sunucuları Anti-virus, Anti-Spyware teknolojileri ile zararlı yazılımlardan sürekli olarak koruyan,  düzenli olarak sistemleri bu tip kötü niyetli yazılımlara karşı tarayan ve merkezi politikalar ile yönetilen sistemlerdir.

Öne çıkan özellikler:

 • Gerçek zamanlı olarak bütün sistemi koruma altına alır.
 • Yerel ve uzak alanları zararlı yazılımlara karşı tarar.
 • Microsoft Windows uygulamalarını buffer-overflow zafiyetlerine karşı korur.
 • Merkezi olarak yönetim, izleme, kayıt ve raporlama sağlar.
 • Tehdit takip sistemleri ile entegre olarak çalışır ve tehditler tanımlandıktan kısa süre
 • içinde istemci ve sunucular üzerinde de tespit edilmeye başlar.
 • Önceden belirlenmiş planlı aralıklarla sistem taramaları yapılır.
 • Özel dosya ya da doküman taraması yapılmasına olanak sağlar.
 • Sisteme dahil edilen CD/DVD ya da USB Hafıza kartları gibi farklı medya kaynakları otomatik olarak zararlılara karşı taranır.
 • Zararlı bir koda rastlandığında doğrudan silinebilir ya da karantinaya alınabilir.
 • Yüklü olduğu makinenin sağlık durumu hakkında düzenli bilgi sağlar.
 • USB Hafıza kartları, CD/DVD gibi medyaların kullanımı kısıtlanabilir.
Çalıştığımız üreticiler

Anti-Virüs ve Anti-Malware sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

VERİ SIZINTISI ENGELLEME

Kurumsal kritik verinin sunucu ve istemci bilgisayarları üzerinden son kullanıcı hareketleri ile bilinçli veya bilinçsiz olarak kurum dışına çıkartılmasını engeller. Son kullanıcı hareketlerini sürekli izleyerek; Yerel diskler, baskı (printing), ekran görüntüsü alma, cihaz kontrolü, bulut servislerine gönderme ,e-posta, ağ tabanlı gönderimler ve bunun gibi yollar ile bilginin bulunması gereken ortamların dışına çıkartılmasını engeller. Merkezi olarak yönetim, raporlama, kayıt ve izleme yapılır.

Öne çıkan özellikler:

 • Merkezi yönetilebilmeleri
 • Farklı işletim sistemlerine destek verebilmeleri
 • Kendi varlık veritabanlarına sahip olmaları veya kurumsal varlık veritabanlarını desteklemeleri
 • Popüler ofis ve haberleşme uygulamalarını desteklemeleri
 • Karantina ve delillleme yeteneğine sahip olmaları
 • Sadece dosya kopyalama değil, yazıcı, ekran görüntüsü ve kes-kopyala (cut-copy) operasyonlarını da izleyip, engelleyebilmeleri
Çalıştığımız üreticiler

Veri Sızıntısı Engelleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İSTEMCİ GÜVENLİK DUVARI

İstemci ve sunucuları yerel ve harici tehditlere karşı koruyan sistemlerdir. Stateful güvenlik duvarı ve hem imza hem davranış tabanlı atak engelleme sistemi (IPS) özellikleri son istemci ve sunucuları koruma altına alır. Merkezi olarak yönetim, raporlama, kayıt ve izleme yapılır.

Öne çıkan özellikler:

 • Merkezi yönetilebilmeleri
 • Farklı işletim sistemlerine destek verebilmeleri
 • Kurumsal ağların içinde veya dışında farklı davranış gösterebilmeleri
 • Bütünleşik “Saldırı Tespit ve Engelleme” yeteneğine sahip olmaları
 • Yerel veya merkezi kayıt tutmayı desteklemeleri
Çalıştığımız üreticiler

İstemci Güvenlik Duvarı sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

MOBİL CİHAZ GÜVENLİĞİ

Mobil cihazların giderek artan kullanımı, bu cihazların güvenliğinin sağlanması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. İster kurum tarafından sağlansın, ister çalışan tarafından getirilsin, kurum ağına sokulduğu ve kurum verileri ile temas etmesinden dolayı bu cihazların Mobil Cihaz Güvenliğini sağlayan sistemler tarafından yönetilmesi gereklidir. Cihazların yönetimi, uygulamaların yönetimi, şifreleme zorunluluğu, uzaktan silme, anti-malware koruması, ve benzeri bir çok koruma faktörünün bir arada sunulması ve yönetilmesi Mobil Cihaz Güvenliği sistemleri tarafında sağlanır.

Öne çıkan özellikler:

 • Merkezi yönetilebilmeleri
 • Farklı işletim sistemlerine ve mobil cihazlara destek verebilmeleri
 • Kurumsal ağların içinde veya dışında farklı davranış gösterebilmeleri
 • Coğrafi lokasyona göre farklı davranış gösterebilmeleri
 • Uzaktan kilitleme ve sıfırlama yeteneğine sahip olmaları
 • Merkezi kayıt tutmayı ve alarm üretmeyi desteklemeleri
Çalıştığımız üreticiler

Mobil Cihaz Güvenliği sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TAŞINABİLİR VERİ DEPOLAMA GÜVENLİĞİ

Kurumsal kritik verinin korunabilmesi için, USB sürücüler, mp3 ve medya oynatıcılar, CD-DVD ve benzeri çıkarılabilir medya cihazların kontrol altına alınmasını sağlar. Sadece istenilen cihazların belirlenmesi ve kategorize edilmesini sağlayarak geri kalan cihazların engellenmesi ve kullanılmamasını sağlayarak veri ve sistem güvenliğini sağlar. Merkezi olarak yönetim, raporlama, kayıt ve izleme yapılır.

Öne çıkan özellikler:

 • Merkezi yönetilebilmeleri
 • Farklı işletim sistemlerine destek verebilmeleri
 • Kurumsal sistemlerin içinde veya dışında farklı davranış gösterebilmeleri
 • Yüksek şifreleme standartlarını desteklemeleri
 • Yerel veya merkezi kayıt tutmayı desteklemeleri
 • 3. parti veri depolama ürünleriyle kolayca çalışabilmeleri
Çalıştığımız üreticiler

Taşınabilir Veri Depolama Güvenliği hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ŞİFRELEME

Kurumsal cihazların bütün diskinin şifrelenmesi veya istenilen dosyaların şifrelenmesi sayesinde, verinin veya cihazın kaybedilmesi halinde verinin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engeller. Merkezi olarak yönetim, raporlama, kayıt ve izleme yapılır.

Öne çıkan özellikler:

 • Merkezi yönetilebilmeleri
 • Farklı işletim sistemlerine destek verebilmeleri
 • Yüksek şifreleme standartlarını desteklemeleri
 • Yerel veya merkezi kayıt tutmayı desteklemeleri
Çalıştığımız üreticiler

Şifreleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.