YEREL YÜK DENGELEME

Yerel Yük Dengeleme sistemleri sistem üzerindeki ağ ve uygulama trafiğini akıllı algoritmalarla hizmet veren sunuculara performans, erişilebilirlik ve güvenlik odaklı dağıtan sistemlerdir.

Öne çıkan özellikler:

 • Arkasında hizmet veren sunucular üzerinden yükü alır ve kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlar.
 • Sunuculardan olası istekleri, hizmet veren sunucular arasında en verimli olacak şekilde dağıtır ve isteklerin hızlıca cevaplanmasını sağlar.
 • Yük Dengeleme Sistemleri sayesinde hizmet veren sistemlerin, sunucuların işlem hacmi artar. İş sürekliliği güvence altına alınır.
 • İstemciler ile hizmet veren sunucular arasında yer alarak ekstra bir güvenlik katmanı sağlar.
 • Sürekli olarak arkasında çalışan sunucuları kontrol ederek sistemin sağlıklı çalıştığından emin olur.
 • Ön bellekleme (Caching) özelliği ile fazla erişilen veriyi kendi üzerinde tutarak istek sunucuya gitmeden istemciye kendi üzerinden cevap verilmesini ve uygulamayı sunan sunuculardaki yükü hafifletir
 • Güçlü donanımsal özelliklerinden dolayı, sistemde dar boğaz yaşanma olasılığını azaltır.
 • EBYS, ERP vb. kurumsal iletişim ve veri sistemlerinin verimli, devamlı ve güvenli çalışması için olmazsa olmaz bileşenidir.
Çalıştığımız üreticiler

Yerel Yük Dengeleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

COĞRAFİ YÜK DENGELEME

Birden fazla veri merkezinden sunulabilen uygulamalar arasında hem felaket anında hem de kurumsal politikalar doğrultusunda kesintisiz geçiş yapılmasını sağlayan sistemlerdir. Uygulamaları, ağ bağlantılarının yoğunluklarını ve veri merkezlerini düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirerek trafiği DNS protokolünü kullanarak yönlendirirler.

Öne çıkan özellikler:

 • Maksimum güvenlik odaklı akıllı DNS sistemleridir.
 • Coğrafi olarak farklı noktalarda hizmet veren veri merkezlerine sahip yapılarda, kullanıcıları akıllı algoritmalar ile en yakın hizmet noktasına yönlendirerek güvenli, yüksek performanslı ve kesintisiz erişim olanağı sağlar.
 • Kullanıcılara ve uygulamalara özel akıllı performans izleme özelliği ile güvenli ve yüksek performans odaklı yönlendirme imkanı sağlar.
 • Yüksek donanım özellikleri ile çok yoğun yük altında yüksek performans ile çalışır.
 • Yoğun DNS trafiği olan noktalarda sorunsuz çalışmaya devam eder.
 • DNS hedefli ataklara ve DDOS ataklarına karşı tam koruma sağlar.
 • Gelişmiş, kullanıcı dostu ara yüz desteği sayesinde hızlı ve verimli olarak yapılandırılır ve devreye alınır.
Çalıştığımız üreticiler

Coğrafi Yük Dengeleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

WEB UYGULAMASI GÜVENLİK DUVARI

Web uygulaması güvenlik duvarı sistemleri HTTP protokolü üzerinde güvenlik kuralları oluşturulmasını sağlayan, internet sitelerini ve ağ uygulamalarını dış tehditlere, saldırılara ve ataklara karşı koruyan sistemlerdir.

Öne çıkan özellikler:

 • Ağ Portalları, Internet Sayfaları ve Ağ Uygulamaları dış dünyadan gelecek HTTP/HTTPS tabanlı saldırılara ve ataklara karşı korunur.
 • Sistemdeki trafik akışı sürekli olarak incelenir ve normal trafik modeli oluşturulur.
 • Öğrenilen bu modelin dışındaki trafik aktiviteleri engellenir.
 • Davranışsal olarak HTTP tabanlı bir saldırı ya da zaafiyetin sömürülmesini engeller.
 • Bu sistemler ile, kimlik numarası, özlük bilgileri, kredi kartı vb. kişisel ya da kurumsal hassas bilgilerin uygulama zafiyetlerinden dolayı sömürülmesi ve çalınması engellenir.
 • İnternet sitelerinin ve ağ tabanlı hizmet veren uygulamaların korunması için ağ sistemlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır.
Çalıştığımız üreticiler

Web Uygulaması Güvenlik Duvarı sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİMLİK DOĞRULAMA ve GÜVENLİ ERİŞİM

Kimlik Doğrulama ve Güvenli Erişim sistemleri; ağınıza, uygulamalarınıza ve bilgilerinize kimin nereden, hangi tip cihazlar ile nasıl erişebileceğini denetleyen, kullanıcıların merkezi bir şekilde yönetilmesini, yetkilendirilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan güvenlik sistemleridir.

Öne çıkan özellikler:

 • Kamuya açık uygulamalara erişilmesinde kişi ya da grup bazlı L4/7 dinamik erişim kontrol listeleri yaratılması ile Exchange, SharePoint, Sanal Masaüstü vb. kurum kaynaklarına güvenli bir şekilde kimin, nereden, hangi cihazlar ile nasıl uzaktan erişeceği yönetilir ve güvence altına alınır.
 • Kullanıcıların doğrulanması ve yetkilendirilmesi için kurumdaki mevcut veri tabanlarının (Active Directory, RADIUS vb.) kullanılmasını destekler
 • Yoğun olarak kullanılmakta olan VMware, Microsoft RDP, Active Sync ve Outlook Anywhere, Oracle Access Manager, Sanal Masaüstü, E-Posta ve Takvim gibi yaygın uygulamalar ile tam entegre çalışan sistemlerdir.
 • Uygulama bazlı yönetim ve erişim sağlama imkanı.
Çalıştığımız üreticiler

Kimlik Doğrulama ve Güvenli Erişim sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

URL FİLTRELEME

Web tabanlı uygulamaların eskiye oranla çok daha yetenekli hale gelmesi, mevcut uygulamaların büyük bir çoğunluğunun web tabanlı hale gelmesine ve istemcilerin web kullanımının artmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak web tabanlı tehditler en çok dikkat edilmesi gereken saldırı vektörlerinden biri haline gelmiştir. Yüksek sayıda kullanıcısı bulunan orta ve büyük kurum ve kuruluşlarda URL filtreleme (güvenli web geçidi) ve/veya güvenli vekil sunucular (secure proxy) güvenlik tasarımlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Öne çıkan özellikler:

 • Etkin virus, malware, koruması
 • Kaliteli ve zengin URL veri tabanı ve kategorizasyona sahip olması
 • Geniş tehdit istihbarat alt yapısının bulunması
 • Yüksek performans
 • SSL trafiği inceleyebilmesi
 • Esnek politikalar yaratılabilmesi
 • Raporlama ve görünürlük
 • Sandbox entegrasyonu
 • 3. parti entegrasyonlar
Çalıştığımız üreticiler

URL Filtreleme sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

E-Posta en çok kullanılan ve tercih edilen atak vektörlerinin başında yer almaktadır. Ağın büyüklüğü veya kullanıcı sayısından bağımsız olarak gelen ve giden bütün e-postaların koruma altına alınması vazgeçilemez bir güvenlik politikasıdır.

Öne çıkan özellikler:

 • Etkin anti-virüs, anti-malware, phishing-mail, koruması
 • Etkin spam koruması
 • Geniş tehdit istihbarat alt yapısının bulunması
 • Yüksek performans
 • Şifreleme
 • İleti Arşivleme
 • Sandbox entegrasyonu
 • DLP entegrasyonu
 • Esnek konumlandırma seçenekleri
 • 3. parti entegrasyonlar
Çalıştığımız üreticiler

E-Posta Güvenliği sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DNS GÜVENLİĞİ

En eski protokollerden olan DNS oluşturulduğu zamanın koşulları ve yapısı sebebiyle bir çok güvenlik açığına (DNS tünelleme, veri sızıntısı vb.) ve servis dışı bırakma (DoS-DDoS) saldırılarına  yüzey oluşturmaktadır.

Tüm BT operasyonlarının neredeyse başlangıç ve merkez noktası olan DNS hizmetinin güvenlik altına alınması kurum ve kuruluşların hizmet devamlılığı, iş sürekliliği ve güvenliği için çok önemlidir.

Öne çıkan özellikler:

 • Harici DNS güvenliği
 • Dahili DNS güvenliği
 • DNS protokolü tünellemelerinin engellenmesi
 • DNS kullanılarak yapılan veri sızıntılarının engellenmesi
 • DNS güvenlik duvarı ile botnet/kötücül yazılım aktivitesinin engellenmesi
Çalıştığımız üreticiler

DNS Güvenliği sistemleri hakkında daha fazla bilgi almak ve kurumsal yapınız için doğru ürün seçimi, ölçeklendirilmesi ve konumlandırılması hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.