Banner image
Yeni Nesil Güvenlik Duvarı
Geleneksel güvenlik duvarı fonksiyonlarına ek olarak diğer ağ güvenlik sistemlerine ait uygulama kontrölü, anti-virüs, atak engelleme, botnet koruması, Url filtreleme, vb. fonksiyonları da kapsayan ve bir çok farklı bilgi sistemleri ile entegre çalışabilen, yüksek performanslı güvenlik sistemleridir.
Banner image
Veri Merkezi Güvenlik Duvarı
Çok yüksek sayıda ve eş zamanlı yeni bağlantı açabilme özellikleri ile yüksek ağ trafiği performansı sağlayan ve yüksek yük altında ihtiyaç duyulan performansların devamlılığını garanti altına alan gelişmiş güvenlik sistemleridir.
Banner image
Saldırı Tespit ve Engelleme (IPS)
Ağ trafiği üzerinden zararlı aktivitelerin tespit edilmesini ve engellenmesini, belirlenen zararlı aktivite kaynaklarının kayıt ve karantina altına alınmasını sağlayan gelişmiş sistemlerdir. Uygulama kontrolü, itibar (reputation) bilgisi, derin paket analizi ve kullanıcı bilgisi kullanımı gibi özelliklere de sahiptir.
Banner image
DoS ve DDoS Koruma
DOS ve DDOS saldırıları çoğu zaman kurum ve kuruluşların hizmetlerinin kısmen veya tamamen durmasına ya da hizmet kesintilerine yol açmaktadır. DOS ve DDOS koruma sistemleri, çok katmanlı ve dinamik mekanizmaları ile bu tip saldırılara karşı, ağ trafiğini sürekli öğrenen ve değerlendiren, zararlı trafiği engelleyen ama zararsız trafiğe izin veren davranışsal modelleme ile aktif koruma sağlayan sistemlerdir.
Banner image
Gelişmiş Zararlı (APT) Engelleme
Günümüzde ağ tabanlı tehditler kurumsal güvenlik önlemlerini aşabilmek ve kurum kaynaklarını ve bilgileri ele geçirebilmek için sofistike ve karmaşık sistemler haline gelmiştir.İmza tabanlı güvenlik sistemleri tarafından tanımlanamayan zararlı aktiviteler “Sıfırıncı Gün Zararlıları” olarak adlandırılmaktadır. Bu tip tehditlerin tespit edilmesini ve durdurulmasını sağlayan sistemlerdir.
Banner image
URL Filtreleme
Yüksek sayıda kullanıcısı bulunan orta ve büyük kurum ve kuruluşlarda, esnek yönetim ve güvenlik polikalarına imkan sağlayan, yüksek performanslı güvenli ağ geçitleri ve güvenli vekil sunucular güvenlik tasarımlarının
vazgeçilmez bir parçasıdır.
Banner image
Anti-Virüs ve Anti-Malware Koruması
İstemci ve sunucuları gelişmiş teknolojileri ile zararlı ve kötücül yazılımlardan sürekli koruyan, düzenli olarak sistemleri bu tip kötü niyetli yazılımlara karşı tarayan ve merkezi politikalar ile yönetilen güvenlik sistemleridir.
Banner image
Veri Sızıntısı Engelleme
Kurumsal kritik verilerin sunucu ve istemci bilgisayarları üzerinden, yerel diskler, baskı, ekran görüntüsü alma, cihaz kontrolü, bulut servislerine gönderme, e-posta, ağ tabalı gönderimler gibi yollarla bilinçli veya
bilinçsiz olarak kurum dışına çıkartılmasını engelleyen ve merkezi yönetim, raporlama, kayıt ve izleme yapılmasına olanak sağlayan güvenlik sistemleridir.
Banner image
Mobil Cihaz Güvenliği
Mobil cihazlar ve kurulu uygulamalar için uzaktan yönetim, şifreleme, cihaz sıfırlama ya da kilitleme, kötücül uygulama koruması ve benzeri koruma faktörlerini bir arada sunan, dosyaların şifrelenmesi ile yetkisiz kişilerce kullanılmasını engelleyen güvenlik sistemleridir.
Banner image
Yeni Nesil Bütünleşik Aldatma ve Tuzak Platformu
Oltalama e-postaları, sıfırıncı gün saldırıları, bilinen açıklıklar ve daha bir çok yöntem ile geleneksel koruma çözümlerinin geçildiği noktada, gelişmiş tuzak sistemleri; bütün yapıyı koruyan, saldırganların ve zararlı yazılımların ağdaki tüm hareket ve yayılmalarını tespit eden, SIEM, güvenlik duvarları ve ağ erişim kontrol sistemleri ile entegre olabilen gelişmiş güvenlik sistemleridir.
Banner image
İstemci Güvenlik Duvarı
Sunucu ve istemcilerde çalışan servislerin takibi ile bu servislerin ağ erişimi kontrolü sağlanmaktadır. Sunucu ve istemcilere yapılan imza tabanlı saldırılar da yine bu çözüm aracılığıyla engellenmekte olup desteği kalkmış işletim sistemlerinin dahi güvenle çalışmasını sağlar.
Banner image
Güvenlik Duvarı Kural Analiz ve Konfigurasyon Yönetimi
Güvenlik duvarları üzerinde yer alan kurallar zaman içerisinde karmaşıklaşmakta ve takibi zorlaşmaktadır. Güvenlik Duvarı Kural Analiz ve Konfigurayon Yönetimi ile bir veya birden fazla güvenlik duvarında marka bağımsız olarak kuralları takip edebilir kullanılmayan kurallar, en çok kullanılan kurallar listelenebilirken 2 IP adresi/vlan arasındaki erişim sağlanması veya engellenmesi için yazılması gereken kurallar, çakışan kurallar gibi bir çok kural işlemi yapılabilmekte ve raporlanabilmektedir.

Bilgi güvenliğiniz için neler yapabileceğimizi keşfedin…