Banner image
Ağ Yönetim ve Otomasyonu
Kurum ve kuruluşların ağ operasyonlarını, güvenli, kolay ve hızlı şekilde yapmalarını sağlayan ve kurumlara merkezi yönetim, kurumsal rol bazlı yetkilendirme, iş akışı, raporlama gibi mekanizmaları kazandıran akıllı sistemlerdir.
Banner image
Konfigürasyon Yedekleme ve Yönetimi
İş sürekliliği ve ISO 27001 gibi uyumluluk süreçleri için ağ, güvenlik ve veri depolama sistemlerine ait yapılandırma yedeklerinin alınmasını ve gerektiğinde bu yedeklerden geri dönülmesini sağlayan sistemlerdir.
Banner image
Zafiyet Önceliklendirme ve Risk Yönetimi
Yerel ve geniş alan ağına bağlı aktif ağ cihazlarını kullanarak, ağı sanal olarak modelleyebilen ve bu modele bağlı olan kritik sistemlerdeki zafiyetleri tespit ederek saldırı simülasyonları yapan ve ortaya çıkan tehditleri önceliklendirebilen gelişmiş risk analiz sistemleridir.
Banner image
Güvenlik Olayları Takibi ve Kayıt (SIEM)
Birbirinden farklı birçok ağ, güvenlik ve sistem cihazlarından ve son kullanıcılardan toplanan milyonlarca olay kaydının yürürlükte olan yasalar gereği güvenli bir şekilde merkezi olarak saklanmasını ve olaylar arasında ilişkilendirme yapılmasını, şüpheli davranışlara ve güvenlik tehditlerine karşı müdehale etme olanağı sağlayan sistemlerdir.
Banner image
Bütünleşik Altyapılar
Veri depolama, ağ iletişimi, sunucu ve sanallaştırma ana katmanlarının birbirleri ile 100% uyumlu ve kurulu olarak gelen bütünleşik altyapı sistemleri; tek noktadan üretim, yönetim, yaşam döngüsü ve destek sağlayabilen ve güvenlikten taviz vermeden uygulamaların ve kullanıcıların ihtiyaçlarına çok hızlı çözümler üreten sistemlerdir.
Banner image
Coğrafi Yük Dengeleme
Birden fazla veri merkezinden hizmet veren uygulamalar arasında hem felaket anında hem de kurumsal politikalar doğrultusunda kesintisiz geçiş yapılmasını sağlayan, veri merkezlerini düzenli olarak sağlık
kontolünden geçirerek, ağ trafiğini DNS protokolünü kullanarak yönlendirebilen, maksimum güvenlik ve iş sürekliliği odaklı gelişmiş sistemlerdir.
Banner image
DHCP ve IP Adresi Yönetimi
Kurumsal ağ altyapılarının performansı DNS, DHCP ve IP Adres Yönetimi (DDI) sistemlerinin iyi yönetilmesi ve planlanması ile mümkündür. Günlük operasyonların en az efor gerektirir hale getirilmesini sağlayan, merkezi olarak tek ekrandan yönetim, hata kontrolü, rol bazlı yetkilendirme, raporlama ve görünürlük gibi yönetimsel araçlara güvenlik katmanlarını da ekleyen gelişmiş sistemlerdir.
Banner image
E-Posta ve Haberleşme Sistemleri
Güvenilirlik, yüksek erişilebilirlik ve kolay yönetim kriterleri çerçevesinde doğrulanmış ve şifrelenmiş e-posta alma ve gönderebilme özelliği, dahili ve harici anlık sesli, görüntülü veya yazışma ile haberleşme sistemi sunması ile bu sistemler, hem servis kalitesi hem de toplam sahip olma maliyetleri açısından kurum ve kuruluşlara birçok fayda sağlamaktadır.
Banner image
Akıllı Veri Yönetimi
Sanallaştırma sistemlerinde bulunan sanal sunucuların yedeklenmesi tek başıan yeterli değildir. Yedeklerin her daim sağlıklı ve geri dönülebilir olduğunun takibi farklı ortamlar ve bulut arasında taşınabilir olması tüm bu süreçlerin görünür ve otomasyona dair bir şekilde yapılamsı gerekmektedir. Akıllı veri yönetimi 5 adımda tüm bu ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

Bilgi güvenliğiniz için neler yapabileceğimizi keşfedin…