Hakkımızda

Ticari hayatına 2012 yılı başında başlayan İnfrasis Siber Mühendislik; Ağ ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanallaştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik veri sistemleri, felaket kurtarma merkezleri uygulamaları ve tasarımları alanlarında yüksek teknik yeterliliklere sahip kadroları ve hizmet verdiği alanlarda dünya lideri üreticilerin iş ortaklıklığı ile, bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, sürekliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi için üst seviye hizmetler ve çözümler üreten bir mühendislik şirketidir.

İnfrasis Siber Mühendislik, kurulduğu günden beri yetişmiş insan kaynakları, bilgi birikimi, saha tecrübesi ve uzmanlıkları ile birçok büyük ve karmaşık yapıdaki projeyi doğru ve akılcı çözümler üreterek başarı ile tamamlamış ve benzer projelerde hizmetlerini devam ettirmektedir.

Image module
 • Misyonumuz
  Müşterileri için yüksek kalitede, sürdürülebilir, güvenilir hizmetler ve doğru çözümler üreterek beklentileri en üst seviyede karşılayan, insan kaynaklarına, etik ilkelere, ahlaki değerlere ve sürekli gelişime önem veren, hizmetleri ve mühendislik çözümleri ile sürekli fark ve değer yaratan saygın bir firma olmaktır.
 • Vizyonumuz
  Vizyonumuz Bilgi Teknolojileri alanında mühendislik odaklı, öncü çözüm ve yaklaşımları ile dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer almaktır.
Layer
Layer

Değerlerimiz

 • İş süreçlerimizin tamamında dürüstlük ve doğruluk öncelikli değerimizdir.
 • Tüm insanlığa ve canlılara, yaşama saygı duyarız.
 • Çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda, güvenli, mutlu ve huzurlu bir iş ortamında çalışmaları ve kendilerini geliştirmeleri için gerekli aksiyonları almakta özverili davranırız.
 • Farklılıklara saygı duyar ve zenginlik olarak değerlendiririz. Her türlü ayrımcılığı reddederiz.
 • Etik ilkeler ve ahlaki değerler çerçevesinde davranışlarda bulunuruz.
 • Ülkemizi, şirketimizi ve insanlık değerlerini yüceltmek için sorumluluk hissederiz.
 • Farklı fikirlere ve ortak akla değer verir, mühendislik odaklı, akılcı çözümler üretiriz.
 • Müşterilerimizin memnuniyetine en üst seviyede önem verir, beklentilerine yüksek kalitede hizmetler ve çözümler üreterek cevap veririz.
 • Hizmetlerimizi yüksek teknik ve idari yeteneklere sahip uzman kadrolarımız ile önyargısız ve profesyonel olarak sağlarız.
 • Yapmayı taahhüt ettiğimiz işleri başarılı bir şekilde, zamanında tamamlarız.
 • İnsana saygı odaklı yönetim anlayışımız ile başarının ancak insanla olacağına inanırız.
 • Demokratik bir yönetim anlayışı ile sürekli öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyon yapısı olarak faaliyet gösteririz.
 • Sağlıklı ve güçlü iletişimin gücüne inanır, takım olarak çalışmanın önemini bilir, takım ruhunu geliştirir ve bu ruhun kalıcı olması için çabalarız.

Kalite Politikamız

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; “Bilgi Sistemleri Güvenliği altyapılarına ait donanım ve yazılım satışı, demo, kurulum, yerinde ve uzaktan teknik destek hizmetleri ile bu faaliyetlere ait danışmanlık, eğitim ve mühendislik hizmetleri.”ne ait; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, Kalite ve bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda

Kalite ve Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi Politikamız

• Kalite sistem sürekliliği ve iyileştirmeleri ile ilgili çalışmaları planlayıp uygulayarak, kurumsal bir firma olma yolundaki çalışmaların sürekliliğini sağlamak, bunun için gerekli kaynak ve bütçe planlamasını yapmak,
• Uygulama geliştirme teknolojilerimizi ve araştırmalarımızı güncel tutmak, bünyesinde, yeni gelişen teknolojileri takip eden, yaptığı işin gerektirdiği eğitimleri almış yetenekli ve özgüveni yüksek personelin, KURULUŞ mensubu olmaktan onur duyarak çalıştığı bir kurum olmak,
• Mevzuat, yönetmelik ve şartnamelere uygun, müşteri isteklerini, kalite, güvenilirlik, maliyet ve zaman yönünden en iyi seviyede karşılayacak ürünler geliştirmek ve bu sayede müşteri memnuniyetini sürekli kılarak rekabet gücümüzü artırmak temel politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak
• Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
• Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
• Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
• Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek
• Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
• Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
• Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
• Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

Image module
Image module

Sertifikalarımız

İnfrasis Siber Mühendislik, verdiği tüm çözümlerde yüksek teknik yetkinlik sahibi olmayı amaçlamaktadır. Bu sebep ile gerek çalıştığımız iş ortaklarında, gerekse kendi sektörümüzde mümkün olan en üst sertifikasyon seviyesini hedefliyoruz. İnfrasis Siber Mühendislik’in sahip olduğu kurumsal ve teknik yetkinlik sertifikalarını bulabilirsiniz.

İnfrasis Siber Mühendislik, kullanıcı ve uygulamaların, güvende ve erişilebilir olması için mühendislik odaklı çözümler üretir…

Ticaret Ünvanı
İnfrasis Bilgi Teknolojileri
Ticaret Limited Şirketi
Tüzel Bilgiler
Vergi Dairesi: Seğmenler Vergi Dairesi
Vergi Numarası: 4780530327
Ticaret Sicil Numarası: 313195
Ortaklar
Mehmet Can Sobutay
Serdar Cihaner

Bize Yazın…